Kurzy pro veřejnost a profesionály

VeřejnostProfesionál

Kurz hypnózy I.

Účastníci se seznámí s principy tradiční hypnózy. Kromě toho se prakticky naučí vytvořit raport (připojení se a následné vedení rozhovoru) a pracovat s různými relaxačními a sugestivními metodami. Kurz hypnózy I. obsahuje základní principy a postupy, na které se následně v dalších modulech plynule navazuje.

3 900 Kč / 2 dny
Doporučení: Po absolvování kurzu hypnózy I. lze pokračovat v dalších čtyřech navazujících kurzech hypnózy, a postupně tak absolvovat základní výcvikový program v hypnóze (100 výukových hodin).
VeřejnostProfesionál

Kurz hypnózy II.

Účastníci se naučí navodit relaxačně hypnotický stav. Dále se seznámí s principy eriksonovské hypnózy a prohloubí svou dovednost využívat obecné a specifické sugesce.

3 900 Kč / 2 dny
VeřejnostProfesionál

Kurz hypnózy III.

Účastníci se naučí využívat vybrané metody eriksonovské hypnostizace. Dále se zdokonalí v provázení klienta hypnotickým stavem.

3 900 Kč / 2 dny
VeřejnostProfesionál

Kurz hypnózy IV.

Účastníci se naučí prohlubovat hypnotický stav. Kromě toho se seznámí s možnostmi terapeutického zužitkování hypnotického stavu pro rozvoj osobnosti a dovedností.

3 900 Kč / 2 dny
VeřejnostProfesionál

Kurz hypnózy V.

Kurz je věnován prohlubování již osvojených dovedností. Určitý prostor bude ponechán i pro individuální potřeby účastníků.

3 900 Kč / 2 dny

Kurzy pro profesionály

Pracovníci pomáhajících profesí, např. lékaři, psychologové, terapeuti a pedagogové

Profesionál

Výcvik v hypnoterapii

Pro absolventy kurzů hypnózy I. až V.

Účastníci se během 5 dvoudenních výcvikových setkání (100 výukových hodin), naučí terapeuticky zužitkovat hypnotický stav. Výcvik vychází z poznatků obecné psychoterapie a z principů tradiční a ericksonovské hypnózy. Kromě teoretické průpravy, každý z účastníků absolvuje praktický nácvik potřebných dovedností (pozice terapeuta) a sebezkušenostní zážitek (pozice klienta). Supervize je realizována individuální a skupinovou formou.

16 000 Kč / 10 dní
Profesionál

Výcvik v komunikační hypnóze

Pro absolventy kurzy hypnózy I. až V.

Účastníci, se během 5 dvoudenních výcvikových setkání (100 výukových hodin), naučí během rozhovoru navodit a nasměrovat hypnotický trans. Výcvik vychází z poznatků teorií komunikace, narativní psychoterapie a ericksonovské hypnózy. Kromě teoretické průpravy, každý z účastníků absolvuje praktický nácvik potřebných dovedností (pozice terapeuta) a sebezkušenostní zážitek (pozice klienta). Supervize je realizována individuální a skupinovou formou.

16 000 Kč / 10 dní

 

Kurzy komunikace

Veřejnost Profesionál

Kurz podpůrného rozhovoru

Účastníci si osvojí komunikační schopnosti, které jim usnadní doprovázet druhého jeho problematikou, a to bezpečným a podporujícím způsobem.
Pro skupiny lze termín domluvit dohodou.

3 900 Kč / 2 dny
Profesionál

Kurz motivačního rozhovoru

Účastníci se naučí smysluplným způsobem probírat s druhým jeho ambivalenci k požadované změně. Budou rovněž schopni identifikovat a zesilovat jeho motivaci vytyčeným směrem.
Pro skupiny lze termín domluvit dohodou.

3 900 Kč / 2 dny