PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut

Absolvent FF UK Praha, obor psychologie. V současné době působí jako odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem a dále se věnuje psychologickému poradenství a hypnoterapii.

Martin Dlabal

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.

Psycholog, psychoterapeut a pedagog

Absolvent FSS MU Brno, obor psychologie. V současné době působí jako odborný asistent na katedře psychologie PF UJEP v Ústí nad Labem. Dále se věnuje psychologickému poradenství a relaxačním metodám.

Tereza Louková

RNDr. Kateřina Levová, Ph.D.

Koordinátorka vzdělávacích kurzů

Kateřina Levová